Jednoúčelové
stroje

Dopravníky a výrobné linky

Robotizované
pracoviská

Hydraulické
plošiny

Profil spoločnosti 

Profil

spoločnosti

Firma JUS spol sr.o. vznikla v roku 1997 ako pokračovateľ závodu JUS spoločnosti OTF a.s. odkúpením výrobných prostriedkov a delimitáciou výrobných pracovníkov.

Svojou činnosťou pokračuje v tradícii vývoja a výroby jednoúčelových strojov a zariadení, opierajúc sa o dlhoročné skúsenosti a kvalifikovaných pracovníkov.

Naša spoločnosť je pripravená riešiť najrozličnejšie požiadavky zákazníka v oblasti automatizácie výrobných procesov a kovovýroby.